půjčovna lodí a koloběžek

Výlety na lodích i koloběžkách

Vhodné trasy v okolí

Koloběžky

Na koloběžce po světelské cykolostezce

Cyklostezka začíná 300 m od půjčovny po proudu Sázavy. Kopíruje tok řeky Sázavy, nejprve vede mezi loukami po pravém břehu, po necelých 3 km přechází po zavěšené lávce (u Mrzkovického mlýna s občerstvením) na zalesněný levý břeh. Hladký asfaltový povrch končí před obcí Smrčná (4,3 km, železniční zastávka „Pacifiku“ je na druhém břehu). Červená turistická značka vede po levém břehu Sázavy dál říčním údolím, ale povrch i terén na turistické značce už je vhodný spíše pro pěší turistiku, takže pokračování na koloběžce nelze úplně doporučit. Pro skupinu a po předchozí domluvě je možné zajistit vrácení koloběžek ve Smrčné, aby zájemci  mohli pokračovat do údolí  Stvořidel pěšky, s cílem  např. na  železniční zastávce Stvořidla, zastávce Vilémovice nebo pěšky až  Ledeče nad Sázavou.
Mapa cyklostezky

Další možnosti výletů na koloběžkách

V okolí je mnoho zajímavých tras a turistických cílů vhodných pro koloběh.

    • Nabízí se například sjezd vrchu Melechov  (vrchol  715 m. n.m.). Sjezd po asfaltové komunikaci je možný od samoty Rohule (zaniklá  skářská huť ve výšce 650 mn.m.)  pěkným sjezdem k hotelu Luna Kouty Sjezd Rohule-hotel Luna nebo třeba až do Ledeč nad Sázavou (350 m.n.m.).  Další trasy mohou vést po lesních cestách. Doprav a předání koloběžek na smluveném místě je možná po předchozí domluvě.
    • Kratší cyklostezka vede i proti proudu Sázavy z Ledeč nad Sázavou k Foglarovu pomníku ve Sluneční zátoce. Nabízí pohodový výlet s možností zpestření zpáteční cesty do Ledče drobnou oklikou s navazujícím sjezdem lesní cestou od nemocnice Háj.
    • Pro zdatné koloběžce připadá v úvahu i track ze Světlé nad Sázavou do Ledeč nad Sázavou impozantní krajinou Přírodního parku Melechov, případně Přírodní rezervací Stvořidla, ale terén je velmi různorodý od rychlých úseků cyklostezky po náročný  členitý terén na nezpevněné turistické značce. Alternativní trasa po zpevněných cestách je možná, ale za cenu náročných stoupání. Tato trasa je opravdovou koloběžkářskou výzvou.
    • Zajímavou trasou je výlet po tělese zaniklé železnice Vlašim – Dolní kralovice v blízkosti vodárenské nádrže Želivka poblíž obce Keblov.Když pomineme úsek s kamenným viaduktem v nepřístupném vodárenském pásmu, zbývá pěkná lesní trasa po travnatém povrchu bývalé trati mezi obcí Sedlice a samotou Pivovar.Po zaniklé trati

Kombinace loď – koloběžka

Lodí po proudu a na koloběžce zpátky

Souběh světelské cyklostezky se Sázavou umožňuje realizovat  tuto kombinaci během jednoho výletu.

Tento výlet je, jako každá vodácká plavba po řece závislá na stavu vody, ale úsek podél cyklostezky není limitován optimálním stavem vody jako obtížnější pasáž řeky v peřejích Stvořidel pod Smrčnou. Krátkou plavba k Mrzkovickému mlýnu na nafukovacích Pálavách při vhodném stavu vody lze doporučit i pro méně zkušené posádky. K dispozici jsou plovací vesty pro děti i dospělé.

Minimální stav v úseku Světlá (ř.km 144,2) – jez Smrčná (ř.km 139,5) pro nafukovací kanoe Pálava je 50 cm na vodočtu ve Světlé nad Sázavou Aktuální stav vodočtu.

Lodě

Tok Sázavy Světlou a Ledčí patří mezi nejdramatičtější a nejzachovalejší úseky řeky.  Splouvání peřejí Stvořidel je ale velmi závislé na stavu vody a při větším průtoku  je vhodné pouze pro zkušené vodáky.

Pro celý úsek Sázavy od Světlé nad Sázavou až  ke Zruči nad Sázavou se orientovat podle vodočtu ve Světlé n.S.. Aktuální stav vodočtu. Stav v tomto úseku ale může ovlivnit odlišná situace na přítocích, např. Olešenský potok ústící pravobřežně v Ledči n.S. nad pomocným vodočtem  Ledeč  n.S. (ř.km. 128 ).  Nejbližší další hlásné profily níže po proudu přístupné na internetu  jsou  Zruč n.S. a Kácov.

Minimální stav

  • v úseku Světlá n. S. – Ledeč n.S. (vodočet Světlá n.S.): 65 cm  (jez  nad Smrčnou je nutno přenášet)
  • v části  úseku Světlá (ř.km 144,2) – k jezu nad  Smrčnou (ř.km 139,5), tj.  v rozsahu světelské cyklostezky, je možné plout na nafukovací lodi i při  50 cm

Maximální stav:  Omezení vyplývající z nadbytku vody je třeba sledovat neméně obezřetně. Pro plavbu peřejemi Stvořidel (začátek ř.km 138,5, konec ř.km.  135,4) to platí dvojnásob. Peřej ve Stvořidlech je při velké vodě hodnocena jako WW III.  Možnost sjíždění ovlivňují především zkušenosti posádky, typ lodi a vybavení a stav vody. Zájemcům, kteří Stvořidla za různých průtoků z lodi neznají, vřele doporučuji nejprve aktuální prohlídku celého úseku Stvořidel ze břehu.  Lze to spojit s výletem na Stvořidla , pěšky, koloběhem, vlakem ( ze zast. Smrčná – do zast. Stvořidla); peřej je pěšky dobře přístupná z levého břehu po červené turistické značce.

Používání  náčiní zapůjčeného z půjčovny je vždy na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Nájemce náčiní je povinen  znát  doporučený způsobem jeho používání.

Vedle toho platí i Vyhláška Min. dopravy a spojů č. 241/2002 Sb. ( se zmocněním ve Vodním zákonu).: „Povrchové vody nelze užívat k plavbě po dobu vyhlášeného druhého a třetího stupně povodňové aktivity…“ ( § 4, odst. 3 ). Pro informace o vyhlášení povodňové aktivity  pro úsek do Světlé n.S. (ř.km 144) až  na hranici kraje Vysočina (Chřenovice- ř. km 118) se můžete obátit   na městský úřad ve Světlé nad Sázavou (tel. 569 496 611). Limit pro II. povodňový stupeň v měrném  profilu Světlá n.S. je  220 cm.

Kromě Sázavy jsou v okolí i další vodácké příležitosti Doubravka, Trnávka, Želivka (Vřesník -Tukleky) nebo potoky Sázavka, Hamerský potok, Vavřinecký potok , Martinický potok. Dobré popisy naleznete třeba na www.raft.cz

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.